Δικαιολογητικά για Άδεια Παραλίας
 • Αρχική
 • Δικαιολογητικά για Άδεια Παραλίας

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Για την έκδοση Άδειας Παραλίας χρειάζονται τα εξής:

 1. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α’ – αναζητείται υπηρεσιακά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος μπορείτε να το παραλάβετε από το ΡΟΥΦ.
 2. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής Φυγόποινου – Φυγόδικου. Εκδίδεται από τα δικαστήρια.
 3. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας (ηλικία 18 – 45).
 4. «Πιστοποιητικό Υγείας» ναυαγοσώστη από Υγειονομική Υπηρεσία οικείας Νομαρχίας ή Κρατικό νοσοκομείο, στο οποίο να αναγράφεται ρητά ότι είναι ικανός να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.
 5. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/86: «Δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ή σε αντίθετη περίπτωση «Έχω καταδικαστεί για τις αξιόποινες πράξεις…».
 6. Υπεύθυνη δήλωση Ν1599/86: «Δεν έχω υποβάλει αίτηση σε άλλη Λιμενική Αρχή για τη συμμετοχή σε εξετάσεις υποψηφίων ναυαγοσωστών, ούτε έχω αποτύχει σε εξετάσεις υποψηφίων ναυαγοσωστών το τελευταίο δίμηνο».
 7. Επικυρωμένο Φωτοαντίγραφο πτυχίου ναυαγοσώστη αναγνωρισμένης ιδιωτικής σχολής συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση Ν1599/86:

«Το φωτοαντίγραφο του Πτυχίου Ναυαγοσώστη που καταθέτω είναι γνήσιο φωτοαντίγραφο του πρωτότυπου που έχω στη κατοχή μου και είναι σε ισχύ».

 1. Φωτοαντίγραφο της άδειας χειριστή ταχυπλόου ή σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος στις εξετάσεις ταχυπλόου γίνεται κατάθεση φωτοτυπίας του Διπλότυπου ΔΟΥ (ΚΩΔ. 3435) 15,00€ που αφορά το ταχύπλοο.
 2. Τρεις (3) φωτογραφίες (3,5 cm x 4,5 cm)
 3. Παράβολο υπέρ Μ.Τ.Ν. 3€ (η πληρωμή γίνεται στο κεντρικό λιμεναρχείο κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών)
 4. Παράβολο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ 5€ (η πληρωμή γίνεται στο κεντρικό λιμεναρχείο κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών)
 5. Διπλότυπο ΔΟΥ (ΚΩΔ: 3435) 14,67€ (Το παίρνετε από μία εφορία σε περίπτωση επιτυχούς αποτελέσματος)

Θέλεις περισσότερες
πληροφορίες κάλεσε:

210 60 14 990

Εγγραφή στο Νewsletter

Προσφορές, Νέα & Εκδηλώσεις